ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÍCH HỢP GAME

I.       MÔ TẢ

1.   AIVO.VN là gì?

AIVO.VN trang web cho phép kết nối các sản phẩm, ứng dụng và chương trình phần mềm tương tác với cộng đồng người chơi

2.   Đối tượng thực hiện

Các doanh nghiệp, tổ chức và nhóm phát triển nội dung ứng dụng sau đây được gọi tắt là “Nhà Cung Cấp”.

II.       CHÍNH SÁCH

1.      Đối với nhà cung cấp 

Nhà Cung Cấp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xin giấy phép hoặc các giấy tờ liên quan khác cho việc phát hành và vận hành Trò chơi tại Việt Nam trước khi vận hành chính thức tại AIVO.VN.

Nhà Cung Cấp phải bảo đảm cho AIVO.VN về tính pháp lý và quyền sở hữu hợp pháp đối với mã nguồn của Trò chơi bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, Nhà Cung Cấp xác nhận rằng Trò Chơi có khả năng tích hợp kỹ thuật và/hoặc tích hợp vào môi trường của Cổng game Việt Nam, với điều kiện là nếu có sự thất bại trong việc cài đặt/tích hợp không do lỗi của AIVO.VN. Trong trường hợp Nhà Cung cấp không duy trì được giấy phép hoặc chấp thuận cho việc tích hợp, vận hành và kinh doanh ứng dụng bị thu hồi thì AIVO.VN, theo quyền quyết định của mình được toàn quyền chấm dứt Hợp tác ngay lập tức qua thông báo bằng văn bản cho Nhà Cung Cấp và Nhà Cung Cấp phải bồi thường cho AIVO.VN tất cả những thiệt hại, mất mát, phí tổn và chi phí phát sinh liên quan đến việc vi phạm các điều khoản này bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phạt theo yêu cầu, quyết định của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền. Nhà Cung Cấp đồng thời cũng có trách nhiệm bảo đảm tất cả những quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người chơi theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2.      Đặc điểm và tính năng của Trò chơi

-          Trò chơi của Nhà Cung Cấp không được lừa đảo thành viên khác.

-          Trò chơi của Nhà Cung Cấp không được vi phạm luật pháp hoặc quyền lợi của cá nhân tổ chức khác.

-          Trò chơi của Nhà Cung Cấp không được tùy tiện thay đổi mục đích, nội dung ban đầu của Trò chơi.

-          Quy định đặc biệt khi sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu thành viên/người chơi:

ü Nhà Cung Cấp không được liên lạc, thương mại hóa, quảng cáo hoặc kinh doanh hay có bất kì hành động nào liên quan đến cơ sở dữ liệu người chơi và/hoặc những thông tin người chơi ngoài mục đích quy định trong cam kết.

ü Khi được AIVO.VN cho phép, Nhà Cung Cấp được phép tiếp cận hạn chế thông tin về cơ sở dữ liệu thành viên/người chơi nhưng không được sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu thành viên/người chơi cho bất kỳ nền tảng ứng dụng khác, trang web khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích AIVO.VN cho phép.

3.      Lưu trữ và sử dụng dữ liệu từ AIVO.VN

-          Trò chơi, các tài liệu hướng dẫn và những dữ liệu chuyển giao cho AIVO.VN theo thỏa thuận/cam kết là tài sản độc quyền của Nhà Cung Cấp.

-          AIVO.VN là chủ sở hữu duy nhất đối với các cơ sở dữ liệu thành viên/người chơi và dữ liệu về thành viên/người chơi có nguồn gốc từ các dịch vụ trên cổng game AIVO.

-          Nhà Cung Cấp không được cung cấp dữ liệu nhận được từ chúng tôi cho bất cứ bên thứ ba nào khác kể cả các mạng quảng cáo

4.      Nội dung

4.1  Nội dung cấm:

Nhà Cung Cấp phải chịu trách nhiệm về tất cả nội dung trong ứng dụng/trò chơi của mình bao gồm cả nội dung quảng cáo. Nhà Cung Cấp không được truyền bá, cung cấp nội dung (bao gồm cả nội dung quảng cáo) thuộc những quy định dưới đây.

(1) Nội dung khiêu dâm như hình ảnh, video clip khỏa thân, từ ngữ, hình ảnh trong tư thế kích dục hoặc liên quan, các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(2) Nội dung bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, vu khống, sỉ nhục, tục tĩu, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác.

(3) Nội dung xâm phạm các quyền của bên thứ ba, trong đó có bản quyền, thương hiệu, bí mật, quyền sở hữu cá nhân hoặc công khai khác, hoặc tạo ra các biến thể của nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

(4) Nội dung chính trị, kích động, chia rẽ tôn giáo, sắc tộc, phân biệt chủng tộc, chống phá, tiếp tay các hoạt động vi phạm chính sách, pháp luật, hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, hoặc nội dung đe dọa, khủng bố, thù dịch cá nhân hay tổ chức khác.

(5) Gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư rác”, “thư linh tinh”… và các thông tin khác mà người chơi không mong muốn hoặc không cho phép.

(6) Gửi các thông tin sai và lệch lạc

(7) Gửi hoặc truyền bá thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kì loại virus, trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

4.2  Quảng cáo- Khuyến mại

-          Trò chơi của Nhà Cung Cấp không được phép đăng quảng cáo, khuyến mại cho Trò chơi khác hoặc bên thứ ba.

-          Không sử dụng các hình thức quảng cáo gây cản trở sự cảm thụ của người chơi như các cửa sổ quảng cáo Pop-up hoặc Pop-under trên Trò chơi.

-          Không được quảng cáo bất cứ nội dung nào trừ quảng cáo có liên quan đến các trò chơi của Nhà Cung Cấp đã cấp phép sử dụng cho AIVO.VN.

5.      Hình thức hợp tác

5.1  Channeling không độc quyền lên cổng game AIVO trong lãnh thổ phù hợp và tuân theo những điều khoản trong thỏa thuận.

5.2  Hơp tác với NXS nước ngoài việt hóa sản phẩm đưa lên cổng game AIVO trong lãnh thổ phù hợp và tuân theo những điều khoản trong thỏa thuận.

5.3  Hợp tác với các NPH trong nước độc quyền phát hành sản phẩm và đưa lên cổng game AIVO trong lãnh thổ phù hợp và tuân theo những điều khoản trong thỏa thuận.

6.      Chia sẻ doanh thu

AIVO.VN sẽ trả cho Nhà Cung Cấp doanh thu phân chia hàng tháng theo tỷ lệ thỏa thuận giữa hai bên từ doanh thu Trò chơi kể từ ngày thương mại hóa chính thức.

7.      Phân phối nội dung

Trò chơi của Nhà Cung Cấp được phân phối trên website tại địa chỉ AIVO.VN

Nhà Cung Cấp phải đáp ứng tất cả các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn, thiết kế, kỹ thuật, hướng dẫn, yêu cầu khi tích hợp Trò chơi  trên Cổng Game AIVO và các yêu cầu kĩ thuật khác thay đổi trong quá trình thực hiện theo yêu cầu từ phía AIVO.VN.            

8.      Quảng cáo ứng dụng

-          Trò chơi tích hợp trên AIVO được hỗ trợ quảng cáo tối đa 5 ngày (tùy thuộc vào vị trí quảng cáo trên Cổng game AIVO) và đặt icon trong mục game mới trong tối đa 5 ngày

-          Với các sự kiện của mỗi Trò chơi sẽ được miễn phí đăng tin tại vị trí slide trong tối đa 3 ngày trên trang chủ http://AIVO.vn.

-          Sau thời gian trên, Nhà Cung Cấp có nhu cầu quảng cáo trên các kênh của AIVO.VN thì sẽ tính phí theo bảng giá quảng cáo của AIVO.VN.

9.      Kỹ thuật 

9.1  Nhân lực

-          Nhà Cung Cấp sẽ chỉ định hai cán bộ kỹ thuật cho dự án với AIVO.VN trước khi bắt đầu giai đoạn open beta của Trò chơi và sẽ chỉ định một cán bộ kỹ thuật cho việc vận hành và công việc hỗ trợ kỹ thuật sau giai đoạn open beta Trò chơi.

9.2  Cung cấp và yêu cầu kỹ thuật

-          Nhà Cung Cấp sẽ chuẩn bị các máy chủ Trò chơi đạt yêu cầu và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đủ băng thông cho Trò chơi chạy ổn định.

-          Nhà Cung Cấp sẽ chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của người chơi liên quan hoặc phát sinh từ người chơi.

-          AIVO.VN có quyền gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bảo trì và hỗ trợ nếu Trò chơi hoạt động không ổn định. Bảo trì và hỗ trợ ở đây có nghĩa là hỗ trợ giải quyết các vấn đề làm gián đoạn hoạt động bình thường của Trò chơi như là các lỗi của Trò chơi hoặc lỗi máy chủ liên quan đến Trò chơi.

10.    Thanh toán trong Trò chơi

Trò chơi được phân phối trên cổng AIVO.VN sẽ sử dụng hệ thống thanh toán do AIVO cung cấp

 

TOP