[TMK] 10H00 NGÀY 31/03 KHAI MỞ MÁY CHỦ: MỆNH KIẾM

hằm giúp quý anh hùng đại hiệp có một vùng đất mới để có thể thoải mái tự do hành hiệp, máy chủ Mệnh Kiếm sẽ được khai mở chào đón bước chân…

[NKKT] 08H00 NGÀY 28/03 – KHAI MỞ MÁY CHỦ KỲ THƯ 100

Để mở ra một vùng đất mới, chân trời mới dành cho quý hảo hán, Ngạo Kiếm Kỳ Thư tiếp…

[CTXB] Máy chủ mới Hoàng Quyền – 08:00 ngày 28/03

Để mở ra một miền đất mới dành cho quý Chúa Công trải nghiệm Chiến Thần Xích Bích, máy chủ Hoàng Quyền khai mở chào…

[TMK] 10H00 NGÀY 27/03 KHAI MỞ MÁY CHỦ: PHÁ KIẾM

Nhằm giúp quý anh hùng đại hiệp có một vùng đất mới để có thể thoải mái tự do hành hiệp,…

[TMK] 10H00 NGÀY 24/03 – KHAI MỞ MÁY CHỦ TÌNH KIẾM

Nhằm giúp quý anh hùng Đại Hiệp có một vùng đất mới để có thể thoải mái tự do hành hiệp, máy…

Tin gameXem thêm...
[TMK] 10H00 NGÀY 31/03 KHAI MỞ MÁY CHỦ: MỆNH KIẾM

hằm giúp quý anh hùng đại hiệp có một vùng đất mới để có thể thoải mái tự do hành hiệp, máy chủ Mệnh Kiếm sẽ được khai mở chào đón bước chân của chư vị hảo hữu bốn…

Sự kiệnXem thêm...
Tặng hành trang khủng cho đại hiệp Túy Võ Hiệp

Đại hiệp thân mến! Mặc dù rất luyến tiếc khi sắp phải chia tay quý đại hiệp ở Túy Võ Hiệp nhưng trước khi chính thức khép lại chuỗi ngày cùng nhau bôn tẩu, Túy Võ Hiệp xin…

TOP